top of page

2431 Curio Sport & Bewegen

Openbaar·82 leden

WERKDAG 2

Na een hele korte nachtrust voor sommigen, zijn we vandaag weer aan de lag gegaan.

Het klaslokaal is bijna af. Het gymzaaltje is inmiddrls ontdaan van alle hout. Dat hout werd vakkundig in stukjes gehakt en onder de trap opgeslagen. Daarna zijn de muren afgestoken en geschilderd in zonnig geel. Op de buitenmuur aan de achterzijde zijn verschillende decoraties geplaatst.

Morgen staat in het teken van afwerken en schoonmaken.Miranda Breevaart
Marian Romsom
Ingrid van Wesel
Susanne
bottom of page