top of page

2440 Avans hogescholen

Openbaar·189 leden

TWEEDE BETALINGSTERMIJN

Een aantal van jullie hebben aangegeven geen mail gekregen te hebben met het volgende verzoek to betaling van de tweede termijn. Vandaar dit bericht.


Beste Avans studenten,

Zoals afgesproken stuur ik jullie hierbij een mail om jullie te herinneren aan de tweede betalingstermijn voor jullie reis naar Bosnië & Herzegovina.

Graag het tweede deel a € 262.50 overmaken voor 27 maart aanstaande op rekeningnummer NL48 RABO 0132 7822 00 op naam van Stichting Out of Area, onder vermelding van 'Project 2440' en jouw naam.


bottom of page