top of page

2440 Avans hogescholen

Openbaar·189 leden

Hulpvragen en uitleg situatie geldend voor alle instellingen


Ergonomie

Op de afdelingen wordt de verpleging en verzorging grotendeels uitgevoerd zonder ergonomische hulpmiddelen.


Decubitus

Er is een gebrek aan alle soorten anti-decubitusmaterialen


Zorg

Er is weinig tot geen nascholing waardoor de werknemers volgens de kennis die ze hebben blijven werken.

Er is altijd een tekort aan beddengoed, pyjama's, incontinentiemateriaal.


Educatie

Instellingen vallen onder het ministerie van Zorg en hebben daardoor niet direct toegang tot educatie voor hun bewoners.

Zavod Pazaric heeft dat wel voor elkaar gekregen. In Zavod Drin willen ze dat heel graag. Zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs voor volwassenen.


Aangezien het ministerie niet betaald voor educatie moet er een creatieve oplossing gevonden worden en medewerking met plaatselijke scholen/docenten


Fysiotherapie

De instellingen hebben wel een afdeling fysiotherapie. Ook gaan de fysiotherapeuten naar de afdelingen om daar aan de slag te gaan met de mensen.

Er zijn te weinig therapeuten, de ruimtes zijn heel klein, de apparatuur zeer beperkt en verouderden er zijn veel cliënten.


Workshops & Activiteiten

De instellingen hebben workshopruimtes. Waar vooral cliënten aan de slag zijn die dat heel graag willen en zelfstandig naar de workshopruimtes toe kunnen komen.

Cliënten die niet in staat zijn om dit te doen, zijn daardoor uitgesloten. Specifieke handicaps leiden ertoe dat het begeleidend personeel terughoudend is bij taken die als te overweldigend of te complex worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld, communicatie bij een dove cliënt met een verstandelijke beperking.


Sportactiviteiten

De instellingen hebben teams (basketbal/voetbal) die mee doen aan toernooien voor mensen met een beperking die door de verschillende instellingen worden georganiseerd of gehost.


Medicijngebruik

Veel cliënten krijgen medicatie om rustig te blijven. Vooral op de afdelingen psychiatrie. Dat zorgt ervoor dat cliënten geen energie hebben om deel te nemen aan activiteiten en veelal in hun kamer, in bed of zittend op een stoel buiten de dag doorbrengen.


Persoonlijke aandacht

De bewoners op de afdeling vormen een hechte gemeenschap die samenleeft als een familie. Hoewel niet alle cliënten regelmatig bezoek van hun eigen familie ontvangen, hebben ze onderling sterke banden. Het zorgpersoneel op de afdelingen zorgt goed voor de cliënten, waarbij ze voorzien worden van voedsel en een schone omgeving. Echter varieert de mate van persoonlijke aandacht sterk afhankelijk van de begeleider.

Voor sommige cliënten is er mogelijk geen tijd of behoefte voor meer dan basiszorg. Daarom wordt het geven van een knuffel en het voeren van een gesprek als uiterst waardevol beschouwd. Dit is met name van belang voor degenen in de psychiatrie die hun leven als uitzichtloos ervaren, omdat ze wellicht nooit meer naar huis kunnen. De gevoelens van wanhoop zijn bij sommige cliënten duidelijk aanwezig.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die zo geïnstitutionaliseerd zijn dat ze geen verlangen meer hebben om de instelling te verlaten.
bottom of page