top of page

2440 Avans hogescholen

Openbaar·189 leden

BUS 1 > Project ZAVOD PAZARIC


Met Avans studenten studenten Verpleegkunde, Social work, Mens & Techniek, Fysiotherapie, Mens & Techniek en PABO uit Breda en 's-Hertogenbosch gaan aan de slag bij de instelling Zavod Pazaric.In de instelling wonen zo’n 400 cliënten. Er wordt sociale en gezondheidszorg geboden, en onderwijs aan cliënten tot 25 jaar met een handicap, met een focus op matige, ernstige en ernstige mentale retardatie, gecombineerde handicaps.

De gezondheidszorg omvat eerstelijnszorg, tandheelkundige zorg, specialistische consultaties en fysiotherapie.


Sportactiviteiten spelen een belangrijke rol in de sociale integratie en vrijetijdsbesteding van de bewoners. Creatieve workshops zorgen voor unieke ambachtelijke kunstwerken, die worden verkocht om middelen te genereren voor materiaal en ondersteuning.bottom of page