PROJECTINFO


Deelnemers aan onze projecten gaan in de voorbereiding zelf aan de slag met het maken van een plan van aanpak. Ze werven sponsoren, zorgen voor bekendheid en bereiden de educatieve- en/of bouwactiviteiten of stage zelf voor.

Projectlocaties

Voorbeelden van projectlocaties zijn o.a. scholen, buurthuizen, kinderdagverblijven, jeugdcentra, bejaardenhuizen, ambulante posten en instellingen voor mensen met een beperking in voormalig Joegoslavië, die onze hulp goed kunnen gebruiken.

 

Projectcatalogus

De projecten worden gesignaleerd door leerkrachten, artsen, directeuren van scholen e.d. die in het gebied wonen en alles weten over de plaatselijke problematiek en behoeften. Zij zorgen dat de juiste gegevens in onze projectcatalogus terecht komen.

Matchen

Onder 'matchen' verstaan wij het plaatsen van een groep bij een passend project. Hierbij kijken wij naar de specialisatie van de opleiding. Ook wordt het aantal deelnemers en hun initiatieven hierin meegenomen. Daardoor wordt het grootste effect behaald.


KEUZEDEEL

Het keuzedeel K0948 'Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking' is geschreven door Stichting Out of Area in samenwerking met MBO docenten. Het keuzedeel is geschikt voor alle opleidingen niveau 3 en 4. Er is een bijpassend lesprogramma geschreven dat via 'Badges' digitaal gevolgd kan worden.

Keuzedeel, examen en lesprogramma kunnen zonder kosten gebruikt worden.

 


DOWNLOADS

Onderstaande documenten kunnen je helpen bij de voorbereiding van een project.FINANCIËN


De schoolprojecten kunnen alleen maar tot stand komen als u ons of de deelnemende student financieel of materieel een handje helpt!


De eigen bijdrage van de deelnemers en uw donatie kunt u storten op rekeningnummer: NL48 RABO 0132 7822 00 t.n.v. Out of Area o.v.v. het projectnummer en de naam van de door u gesponsorde student(en).

 

Als tegenprestatie zullen wij u op de hoogte houden van het project. Daarnaast plaatsen wij uw logo op deze sponsorpagina.

Uw logo in jpg of bmp formaat kunt u mailen aar; info@outofarea.nl