LOTUS


Een project voor 'risicojongeren' en langdurig werkelozen

 

Stichting Out of Area brengt individuen of groepen mensen op project basis in een vreemde, indrukwekkende omgeving Deze tijdelijke nieuwe omgeving en de daarmee samenhangende emoties brengt de deelnemer in een ongekende “Out of the box” situatie. Van hieruit kan op een zeer doeltreffende wijze worden gewerkt aan kennisoverdracht, groepsbinding en persoonlijke ontwikkeling

 

Wij dagen de jongeren volgens dit concept uit en motiveren hen deze met beide handen aan te grijpen vanuit de visie dat de jongere verantwoordelijk is voor het eigen welbevinden binnen de samenleving en de verwerving van zijn of haar competenties, maar hierbij af en toe een steuntje in de rug nodig heeft of kan gebruiken.

 

We laten ze ontdekken waar ze wel goed in zijn!