VERSLAG PROJECTJAREN


aug 2016 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2015-2016

  

SCHOOLPROJECTEN 

In Bosnië & Herzegovina werden met jullie hulp 10 basisscholen , een kinderziekenhuis, 3 stedelijke ziekenhuizen, 2 jeugdcentra, een vluchtelingenkamp, 7 instellingen voor verstandelijk en /of psychiatrisch beperkte bewoners, 2 kinderdagverblijven en 2 gymzalen opgeknapt. Er zijn 2 scholen voorzien van nieuwe meubels, 2 van nieuwe laptops en er is een gymzaal ingericht Daarnaast zijn er 3 prachtige speeltuinen gebouwd.

 

In Kosovo werd 1 basisschool opgeknapt en in Macedonië een kinderdagverblijf en een afdeling van een Roma ziekenhuis opgeknapt.

Op 41 locaties in Bosnië & Herzegovina en Macedonië werden er door jullie activiteiten georganiseerd voor de kinderen, jongeren en mensen met een beperking die de dagen die ze met jullie hebben verbracht nooit meer zullen vergeten!  

                

FUTUREA

Eind Mei hebben we voor het eerst het Futurea Festival kunnen organiseren. Een Kidsfestival dat we naar de kinderen hebben toe gebracht. 

In 4 steden (Fojnica, Zenica, Mostar en Konjic) hebben we de kinderen met 168 vrijwilligers ontvangen en een prachtig aanbod aan activiteiten en een geweldige show kunnen brengen. Duizenden kinderen hoefde nu niet meer lang in een bus te zitten, maar konden het festival in hun eigen regio meemaken. Het was één groot feest. Meer info: www.futurea.nl

 

VELIKO SRCE

In ons hostel Veliko Srce hebben we dankzij de extra bungalows deze zomer 172 cliënten en begeleiders van de instelling Zavod Drin en 15 kinderen van een crisisopvang uit Zenica een prachtige vakantie kunnen bieden. Zij hebben genoten van de zon en het meer, zijn gaan dineren in de stad, kregen allerlei leuke spelactiviteiten aangeboden en zijn op excursie geweest.

 

aug 2015 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2014-2015 
Met hun creativiteit, inzet en geweldige betrokkenheid zijn onze vrijwilligers afgelopen schooljaar aan de slag geweest bij 14 basis- , een opvanghuis voor kinderen uit probleemgezinnen, een ziekenhuis, een jeugdcentrum, 2 vluchtelingenkampen, 6 instellingen voor verstandelijk gehandicapten, een sportorganisatie, een ambulante post, 2 vluchtelingenkampen, en ons hostel ‘Veliko Srce’, daarnaast werd voor de 12de keer het Sarajevo Kid’s festival georganiseerd..  


Op 36 locaties in Bosnië & Herzegovina en Macedonië werden er door onze vrijwilligers activiteiten georganiseerd voor de kinderen, jongeren en mensen met een beperking die de dagen die ze met jullie hebben verbracht nooit meer zullen vergeten!  

Als kers op de al heerlijke taart hebben we dankzij sponsorgelden ‘Veliko  Srce’ rolstoeltoegankelijk kunnen maken en daardoor en door de inzet van onze vrijwillige begeleiders in Lisicici deze zomer 180 cliënten van de instelling Zavod Drin uit Fojnica een prachtige vakantie kunnen bieden. 
Uit de grond van ons hart en namens al onze projectlocaties nogmaals HARTSTIKKE BEDANKT !