top of page
Visie & Missie

Visie

Stichting Out of Area is ervan overtuigd dat de diepst en langst blijvende impact op de eigen ontwikkeling wordt bereikt door anderen belangeloos te helpen. Deze impact wordt geborgd doordat de deelnemers aan onze projecten zich meer bewust worden van:

  •    hun competenties en innerlijke kracht; 

  •    de voldoening van het helpen;

  •    hun gedrag en de effecten daarvan op anderen;

  •    behoefte aan zingeving; 

  •    een trots gevoel door hun inzet.

Missie

Stichting Out of Area wil een unieke bijdrage leveren aan: 

  • De ontwikkeling en effectiviteit van mensen en samenwerkingsverbanden in Nederland;

  • Het welzijn en de leefomstandigheden van kinderen, jongeren en ouderen in voormalig Joegoslavië, die op enigerlei wijze kwetsbaar zijn en afhankelijk van hulp van derden.

bottom of page