WERKWIJZE


Stap 1

Kennismakingsbezoek Presentatie voor geïnteresseerde docenten/directie (door Out of Area) Doel: Algemene informatie en draagvlak creëren. Is dat er, gaan we meteen  door naar het selecteren van de potentiële sectoren binnen de deelnemende school.                                

 

Stap 2

Studenteninfo Presentatie voor de groepen studenten; (door Out of Area i.s.m. de deelnemende school) uitleg van een mogelijk project, een stukje geschiedenis, wat de studenten daar kunnen betekenen,  hoe we dat moeten gaan aanpakken.             

 

Stap 3

Ouderinfo Informatieavond voor ouders (door Out of Area i.s.m. de deelnemende school)  De Balkan is toch een ex oorlogsgebied waar veel ouders zeker meer over willen weten. Dat doen we d.m.v. een  presentatie, waarin de veiligheid in de landen uitgebreid aan bod komt.  

 

Stap 4

Officiële inschrijving  Via een door Out of Area aangeleverd inschrijfformulier   
  
Stap 5

Werkgroepen De studenten/leerlingen worden in werkgroepen ingedeeld en gaan aan de slag! (de deelnemende school)

·        Werkgroep Sponsoring (Financieel en Materieel)

·        Werkgroep PR

·        Werkgroep Communicatie

·        Werkgroep Activiteiten (Kinder- en evt. Bouw)  

 

Stap 6

Begeleiding Begeleiding en tussentijdse evaluatie (de deelnemende school i.s.m. Out of Area) Studenten/leerlingen hebben meestal erg creatieve ideeën die af en toe wel wat sturing nodig hebben. De docenten zorgen hiervoor.

In principe gaan de studenten/leerlingen in deze voorbereiding alle werkzaamheden zelf doen. De meeste scholen passen de begeleiding in, in het bestaande projectonderwijs.  

 

Zeker in het voortraject wordt aanspraak gemaakt op heel wat competenties. Daarbij zijn er scholen die de  Studenten/leerlingen de mogelijkheid bieden om via dit project competenties te bewijzen.  

 

Stap 7

Praktijkproject in Bosnië 

De studenten reizen afhankelijk van het vervoer, 5 tot 8 dagen naar de Balkan om de door hen voorbereide activiteiten  in de praktijk te brengen. Docenten die mee willen zijn van harte welkom.  Out of Area zal als projectleider bij de uitvoering de sturing geven en de grenzen aangeven. De docenten zorgen in  deze week voor het escalatieniveau. Daar waar de studenten/leerlingen terecht kunnen als ze op problemen stuiten en  hierover willen praten.   

 

Stap 8

Borging (de deelnemende school i.s.m. Out of Area) De borging vindt plaats in de vorm van een reünie. Er worden foto’s of een film vertoond als terugblik.  Na een evaluatie reiken wij elke student/leerling een oorkonde uit die zij aan hun portfolio kunnen toevoegen.   Er moet rekening gehouden worden met een voorbereidingstraject van ongeveer 4 maanden