Statement coronavirus:

We zijn weer gestart met voorbereidende werkzaamheden voor onze projecten.

Maar fysiek reizen doen we pas als de projecten volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) weer uitgevoerd kunnen worden.

 

EXPERIENCE THE FEELING OF DOING GOOD!


Stichting Out of Area zet zich in voor mensen in gebieden waar dat hard nodig is. Daarbij werken wij nauw samen met vrijwilligers uit Nederland, die letterlijk hun handen uit de mouwen steken en hun kennis ter beschikking stellen.

 

Door organiseren van educatieve activiteiten en het opknappen van o.a. scholen, jeugdcentra, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en instellingen voor mensen met een beperking verbeteren zij de leefbaarheid in die gebieden. 

Dat doen onze vrijwilligers niet alleen tijdens de uitvoering van het project, maar ook tijdens de voorbereiding in Nederland.

 

Voor iedereen (school, bedrijf of individu) hebben wij een project dat perfect aansluit bij de interesse, het vakgebied of onderwijsrichting.

 

Meer info over;

Werkwijze

Projectinfo

> Landen en projecten

 


CORONA HULP ACTIES


In deze rare tijden die negativiteit, eenzaamheid en agressie uitvergroten merken wij dat veel mensen behoefte hebben aan goed nieuws, een gezamenlijk doel, iets voor een ander kunnen betekenen. 

 

Binnen scholen die normaal gesproken meegaan naar het buitenland is de behoefte ontstaan aan alternatieve projecten. Om de corona zinnen te verzetten of om het keuzedeel te kunnen afsluiten.

Onder de Out of Area paraplu zijn een aantal projecten te gestart voor mensen die dat goed kunnen gebruiken in Nederland of digitaal ook in onze projectlanden. 

 

 

> Meer info

 


SCHOOLPROJECTEN


Leerlingen/studenten van voortgezet- en praktijk onderwijs, MBO en HBO gaan in het voortraject van ongeveer 3 maanden het project zelf vorm geven.

Daarna reizen ze naar de projectlocatie om hun plannen ook zelf uit te voeren.

 

Voor elke doelgroep hebben wij een project dat aansluit bij de onderwijsrichting.

 

 

 


FUTUREA KIDSFESTIVAL


Vanaf 2001 organiseren wij festivals voor kinderen in voormalig Joegoslavië. Het festival wordt opgezet met vrijwilligers uit Nederland.

 

Het FutureA festival bezoekt elk jaar 4 steden in Bosnië & Herzegovina. Voor de kinderen die het festival bezoeken is de entree  gratis. Zij worden door het Futurea tem vermaakt met creatieve workshops, dans, music en een prachtige show.

 

Het Futurea festival vind elk jaar plaats eind mei, begin juni.

 

 


ACTIVITEITENWEEK VELIKO SRCE


'Veliko Srce' betekent het grote hart en is een project dat we organiseren in een hostel dat ligt aan het meer van Jablanica in het dorpje Lisicici, Bosnië & Herzegovina.

 

Het is de plek waar we elk jaar aan de slag gaan met onze vrijwilligers om cliënten met een beperking uit instellingen of armoedegezinnen uit Bosnië & Herzegovina kosteloos een prachtige activiteitenweek te bieden. De kinderen en volwassenen worden uitgenodigd om een weekje te komen luieren, zonnen, zwemmen en deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door onze Nederlandse jongeren.

 

 

 

 


LOTUS


Een project voor 'risicojongeren' 

 

Een tijdelijke nieuwe omgeving en de daarmee samenhangende emoties brengt je in een ongekende “Out of the box” situatie. Van hieruit kan op een zeer doeltreffende wijze worden gewerkt aan kennisoverdracht, groepsbinding en persoonlijke ontwikkeling.

 

Wij dagen jongeren volgens dit concept uit vanuit de visie dat de jongere verantwoordelijk is voor het eigen welbevinden binnen de samenleving en de verwerving van zijn of haar competenties, maar hierbij af en toe een steuntje in de rug nodig heeft of kan gebruiken.

 

We laten ze ontdekken waar ze wel goed in zijn!

 

 


BEDRIJVEN


Wilt U als maatschappelijk betrokken ondernemer uw middelen, kunde en kennis inzetten voor mensen die het hard nodig hebben en wilt U uw werknemers laten participeren? 

 

Wellicht Uw relaties betrekken om de banden te versterken. Dan kan Stichting Out of Area U een prachtige uitdaging op maat bieden.

 

Wij dagen u uit om onze unieke, eigenzinnige en zinvolle aanpak voor de ontwikkeling van uw team uit te proberen.