top of page
HANGJONGEREN_edited.jpg

Lotus project

Het Lotus project is een initiatief dat gericht is op het bieden van uitdaging en zingeving aan jongeren met als doel de negatieve spiraal waarin de jongeren zich bevinden te doorbreken, hun toekomstkansen te vergroten en hen te helpen nadenken over zingeving.

De Aanleiding
De aanleiding voor het Lotusproject komt voort uit de toename van het zoeken naar uitdaging en zingeving door jongeren. Nagenoeg ieder dorp en iedere stad heeft te maken met groepen jongeren die in de vrije tijd zoeken naar een uitdaging en worstelen met vragen rondom zingeving.

Iedereen kent de voorbeelden van vroegtijdige schoolverlaters, die zonder diploma moeilijk op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Of de jongeren die net als de voorgaande groep om uiteenlopende redenen werkeloos zijn. Zij vervallen als één van de snelste in het hangen op straat, waar zij aanmerkelijk sneller met kleine criminaliteit in aanraking komen dan leeftijdsgenoten.

 

De huidige reguliere preventieve instanties lijken niet altijd de capaciteit te hebben om hierop in te springen. Hierdoor worden de jongeren momenteel niet of nauwelijks geholpen bij het doorbreken van de negatieve spiraal waarin zij zich bevinden. 

Het Lotus project kan u helpen een doorbraak te creëren!

Doel
Met dit project willen wij jongeren een compleet nieuwe uitdaging en zingeving bieden, door de deelnemende jongeren mee te laten werken in een uitdagend
project. De neveneffecten, maar voor scholen en gemeente vaak hoofddoelen, zijn het stabiliseren of laten afnemen van overlast door de toekomstkansen voor deelnemende jongeren te vergroten.

Visie 
Wij willen bereiken dat jongeren gaan nadenken over zingeving. Wij willen dat ze zich doelen gaan stellen om naar toe te werken waarmee ze minder afhankelijk zullen worden van de (hang)groep waartoe ze behoren en zelf gaan kiezen voor wat zij belangrijk en zinnig vinden. Empowerment staat centraal binnen dit project.

Projectopzet
Het project bestaat uit zes verschillende fases;
1. de intakefase
2. de groepsintakefase
3. de voorbereidingsfase
4. de motivatiefase
5. de coachingfase
6. de borgingfase.
 

Lotus logo.jpg

Ervaring

De Lotus projecten kwamen tot stand door het samenwerken met bestaande organisaties zoals gemeenten, politie en jongerenwerk. Het succes van het LOTUS project is aangetoond groot. Ruim 67% van de jongeren heeft na terugkomst een aantal belangrijke keuzes gemaakt en zijn weer terug naar school, gestopt met drugs of hebben op een andere manier een positieve wending gegeven aan hun leven.

bottom of page