top of page
Betalingsbeleid

Bestuur

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. De leden ontvangen geen vergoeding. 


Directeur

De directeur is de enige medewerker die in dienst is van de Stichting. Bij de beloning is rekening gehouden met de zwaarte en verantwoording van de functie. 

 

Projectleiders & coördinatoren 

Projectleiders en coördinatoren zetten zich vrijwillig in voor de doelen van de Stichting, tegen vergoeding van onkosten. 


Vrijwilligers

Dit zijn deelnemers aan projecten van de Stichting Out of Area die een bepaald bedrag betalen om deel te nemen aan onze projecten.

bottom of page