top of page
Verslag projectjaar

Aug 2023 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2022-2023

Uiteraard blijven we de veiligheid (Covid, situatie in Oekraïne, e.d.) in de gaten houden. We merken dat scholen, ouders en studenten nog erg voorzichtig zijn en twijfelen of ze wel moeten gaan reizen. Daar speelt een oorlog, zo dicht in de buurt, een grote rol bij.

Er is een groeiend bewustzijn ontstaan van de milieu-impact van vliegreizen, en steeds meer mensen geven de voorkeur aan milieuvriendelijkere reismogelijkheden om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Bussen en treinen stoten minder broeikasgassen per passagier uit dan vliegtuigen en zijn efficiënter wat betreft brandstofverbruik per passagierskilometer.  Onze voorkeur, mits mogelijk, gaat dan ook uit naar reizen met de bus. Niet alleen om het milieu te ontlasten, maar ook omdat de flexibiliteit het grootst is.

NOODHULP

In het afgelopen projectjaar hebben we ziekenhuizen in Oekraïne met medische materialen kunnen helpen.

 

SCHOOLPROJECTEN

In Macedonië zijn samenwerkingsprojecten opgezet tussen Nederlandse en Macedonische jongeren, waarbij oplossingen werden gezocht en gevonden voor uitdagingen in hun woonwijken. In Georgië is de samenwerking met het jeugdcentrum uitgebreid en zijn prachtige resultaten geboekt met het opknappen van het centrum en professionaliseren van de programma’s.

In Bosnië & Herzegovina werden maar liefst 14 scholen, 3 kinderdagverblijven, een weeshuis, een bejaardenhuis en een instelling voor mensen met een beperking opgeknapt, en er is een speeltuin gebouwd. Er zijn uitwisselingsprojecten geweest met verpleegkundestudenten en ook dokters-, tandarts- en apothekersassistenten hebben kennis gemaakt met het werkveld in een andere cultuur, met andere uitdagingen. Daarnaast zijn er (educatieve) activiteiten georganiseerd voor alle doelgroepen.

 

ZORGCLOWNS

Onze clowns hebben, naast hun vrolijke bezoeken aan instellingen en bejaardenhuizen, ook een vluchtelingenkamp bezocht, waar prachtige interacties ontstonden met de bewoners.

FUTUREA KIDSFESTIVAL

Het FutureA Kidsfestival was wederom een enorm succes. We bezochten de steden Busovaca, Gorazde, Konjic en Capljina.

 

VAKANTIE

In de zomervakantie hebben we kinderen uit risicogezinnen een onvergetelijke vakantieweek mogen bieden in ons hostel, Veliko Srce, in Lisicici.

------------------------------------

Aug 2022Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2021-2022

Omdat anderhalf jaar geen projecten mogelijk waren wisten we niet wat we van de ‘post corona’ periode moesten verwachten. Maar nadat het reisadvies voor onze projectlanden van oranje naar geel ging, gaven scholen, leerkrachten en studenten aan niet langer meer te willen wachten om op pad te gaan.

Vanaf maart 2022 hebben we daarom weer een hoop projectlocaties kunnen verblijden met het enthousiasme van onze groepen studenten.

NOODHULP

 • ​In Nederland hebben we voor de noodtoestand in Oekraïne 4 gesponsorde vrachtwagens vol ingezamelde materialen naar verschillende locaties gebracht. Daarnaast hebben we schoolspullen en rugzakjes geleverd aan een opvang van kinderen aan de Oekraïense grens en binnen een noodopvang in Nederland.

SCHOOLPROJECTEN

 • In Macedonië zijn er activiteiten georganiseerd voor de kinderen van SOS Kinderdorp in Skopje.

 • In Georgië is er een jeugdcentrum opgeknapt en gingen we op stap met de jeugd uit Tbilisi.

 • In Bosnië & Herzegovina werd gerenoveerd op 7 basisscholen en een weeshuis. Daarnaast werd de jeugd vermaakt met allerlei leuke en educatieve activiteiten. En de gymzaal van Os Olovo werd voorzien van een prachtige nieuwe inrichting.

 • Eindelijk mochten we ook weer de cliënten bezoeken binnen de instellingen. Waar wij, met onze jongeren weer een lach op de gezichten mochten toveren.

VAKANTIES

 • Eind Juli hebben we een groep straatkinderen uit Zenica een onvergetelijke vakantieweek mogen bieden in ons hostel, Veliko Srce, in Lisicici, waar op dit moment ook de bewoners van de instelling Zavod Drin een heerlijke tijd genieten.

ZORGCLOWNS

 • Onze clowns hebben, naast hun vrolijke bezoeken aan instellingen en bejaardenhuizen ook een vluchtelingenkamp bezocht, waar zij een workshop voor de medewerkers en vrijwilligers hebben gegeven en hebben gespeeld voor de bewoners.

FUTUREA KIDSFESTIVAL

 • Na 2 jaar afwezigheid hebben we ook het FutureA Kidsfestival weer mogen organiseren. In Busovaca, Travnik, Capljina en Jajce was het weer feest als vanouds.

 

------------------------------------

 

Aug 2021Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2020-2021

We hadden de intentie is om met ingang vanaf maart 2021 weer projecten te gaan uitvoeren. Helaas was dat door de voortdurende covid-19 pandemie nog niet mogelijk. 

We hebben met bewondering gekeken naar het personeel in ziekenhuizen, doktersposten, verzorgingshuizen etc. En naar de supersnelle aanpassing in het onderwijs waar de omzwaai van klassikaal naar online onderwijs voor een hele pittige taak zorgde. Ook wij blijven positief en hopen op een verandering die zal zorgen voor een nieuw projectjaar waar de uitdagingen waar we mee kampen omgezet kunnen worden in mooie ervaringen.

Die uitdaging vonden we 

 • in het inzamelen van laptops, tablets en telefoons. Die werden nagekeken en verspreid onder zorginstellingen, zodat de geïsoleerde ouderen geholpen konden worden in de communicatie met hun families. 

 • Er werden zorgmaterialen ingezameld die naar thuiszorg en zorgcentra werden gebracht om ervoor te zorgen dat onze hulpverleners goed beschermd werden.

 • We organiseerden een online Kidsfestival met allerlei leuke digitale spellen, filmpjes en uitdagingen. 

------------------------------------

Aug 2020 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2019-2020

SCHOOLPROJECTEN 

In Bosnië & Herzegovina waren er voor dit schooljaar een recordaantal projecten gepland, maar liefst 45 stuks. Daarvan hebben we samen met 3 groepen studenten er 3 kunnen realiseren, nl;

Het opknappen van het internaat in Doboj, het opvrolijken van een bejaardenhuis in Tuzla en een project binnen de instelling Zavod Drin.

Daarna werd reizen onverantwoord door Covid-19. Alle geplande projecten zijn daardoor geannuleerd of opgeschort.

In Nederland hebben we laptops ingezameld, geüpgraded en verspreid onder verzorgingshuizen in Brabant en Limburg. Een samenwerkingsproject met verschillende COA's is in voorbereiding. 

Nederlandse Corona protocollen werden vertaald en ingezet in instellingen in onze projectgebieden en Nederlandse experts werden gekoppeld aan projectlocaties om over Coviud-19 aanpak te kunnen klankborden.

 

FUTUREA

Het FutureA festival werd verzet naar mei/juni 2021.

 

VAKANTIES

Hebben dit schooljaar helaas niet plaats kunnen vinden tot verdriet van alle cliënten van de instellingen Pazaric en Zavod Drin, die in juli en augustus naar Lisicici zouden afreizen voor een lekkere vakantie.

Met goede hoop kijken we uit om onze activiteiten te gaan oppakken zodra we weer veilig kunnen reizen.

------------------------------------

Aug 2019 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2018-2019

SCHOOLPROJECTEN 

In Bosnië & Herzegovina werden met jullie hulp maar liefst 17 basisscholen opgeknapt, waaronder gymzalen, klaslokalen en speeltuinen. 8 groepen studenten gingen aan de slag op een instelling voor mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking.  3 groepen gingen aan de slag in een ziekenhuis en onze clowns gingen aan de slag in diverse instellingen en scholen. Er werd een gebittenproject opgezet binnen de instelling Zavod Drin. En een ogen-check project binnen basisscholen.

In Georgië werd door 2 groepen een school opgeknapt en in Macedonië werkte 2 groepen in het kinderziekenhuis van Skopje. En in Nepal werd het eerste schooltje opgeknapt. Daarnaast werd er geld opgehaald om een Nepalees meisje te helpen met een operatie, het herstel en haar toekomst.

 

FUTUREA

Eind Mei heeft het FutureA festival Fojnica, Travnik, Capljina  en de nieuwe stad Jajce bezocht.

We hebben tijdens deze 4 dagen zo’n 25.000 kinderen een prachtige dag kunnen bezorgen.

Gevuld met reeds bekende, maar ook nieuwe workshops en afgesloten door, the best show ever!

 

VAKANTIES

In lisicici hebben we deze zomer 180 cliënten en begeleiders van de instelling Zavod Drin een prachtige vakantie kunnen bieden. Ze hebben gezwommen, gedanst, en genoten van de bergen en het meer.  Daarnaast werd er een multiculturele vakantieweek georganiseerd voor kinderen uit heel BiH.

 

Op 41 locaties in Bosnië & Herzegovina, Macedonië, Georgië, Nepal en Nederland werden door jullie activiteiten georganiseerd voor de kinderen, jongeren en mensen met een beperking die de dagen die ze met jullie hebben beleefd nooit meer zullen vergeten! 

 

------------------------------------

Aug 2018 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2017-2018

SCHOOLPROJECTEN 

In Bosnië & Herzegovina werden met jullie hulp maar liefst 15 basisscholen opgeknapt, waaronder gymzalen, klaslokalen en speeltuinen. 7 groepen studenten gingen aan de slag op een instelling voor mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Er werd verder gebouwd aan Veliko Srce (ons hostel in Lisicici). 4 groepen gingen aan de slag in een ziekenhuis en onze clowns toverde wederom een lach op heeeeeeel veel gezichten.

In Nederland werkten studenten aan een Kidsfestival op een AZC en in een project met daklozen. In Georgië werd door 2 groepen een jeugdcentrum in het dorpje Kvemo Chala opgeknapt en in Macedonië werkte 2 groepen in het kinderziekenhuis van Skopje.

 

FUTUREA

Eind Mei heeft het FutureA festival Fojnica, Zenica, Travnik  en de nieuwe stad Capljina bezocht.

We hebben tijdens deze 4 dagen zo’n 25.000 kinderen een prachtige dag kunnen bezorgen.

Gevuld met reeds bekende, maar ook nieuwe workshops en afgesloten door, the best show ever!

 

VAKANTIES

In ons hostel Veliko Srce hebben we dankzij de extra bungalows deze zomer 179 cliënten en begeleiders van de instelling Zavod Drin een prachtige vakantie kunnen bieden. Ze hebben gezwommen, gedanst, en genoten van de bergen en het meer.  

 

Op 40 locaties in Bosnië & Herzegovina, Macedonië, Georgië en Nederland werden door jullie activiteiten georganiseerd voor de kinderen, jongeren en mensen met een beperking die de dagen die ze met jullie hebben beleefd nooit meer zullen vergeten! 

 

------------------------------------

Aug 2017 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2016-2017

SCHOOLPROJECTEN

In Bosnië & Herzegovina werden  9 basisscholen , een school voor speciaal onderwijs, 2 stedelijke ziekenhuizen, 6 instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, 1 voortgezet onderwijs school, 1 gymzaal, 1 weeshuis en een scoutinggebouw opgeknapt.. Er zijn 3 scholen voorzien van een prachtige speeltuin.

In Macedonië werd een Romaschool opgeknapt en in Georgië 2 gemeenschapshuizen.

 

Op 39 locaties in Bosnië & Herzegovina, Macedonië en Georgië werden er door onze vrijwilligers activiteiten georganiseerd voor de kinderen, jongeren en mensen met een beperking die de dagen die ze met jullie hebben verbracht nooit meer zullen vergeten!

 

FUTUREA

In Maart is er een FutureA festival georganiseerd in het AZC Venlo, voor vluchtelingenkinderen. Ook dat was een groot feest. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders en de organiserende studenten!

 

Eind Mei heeft het FutureA festival Fojnica, Zenica, Konjic en de nieuwe stad Travnik bezocht.

We hebben tijdens deze 4 dagen zo’n 20.000 kinderen een prachtige dag kunnen bezorgen.

Gevuld met reeds bekende, maar ook nieuwe workshops en afgesloten door, the best show ever!

Meer info: www.futurea.nl

 

VAKANTIES

In Lisicici hebben we deze zomer 181 cliënten en begeleiders van de instelling Zavod Drin en 22 kinderen van de crisisopvang uit Zenica een prachtige vakantie kunnen bieden. Ze hebben gezwommen, gedanst, en genoten van de bergen en het meer.  

  

------------------------------------

Aug 2016 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2015-2016

SCHOOLPROJECTEN 

In Bosnië & Herzegovina werden met jullie hulp 10 basisscholen , een kinderziekenhuis, 3 stedelijke ziekenhuizen, 2 jeugdcentra, een vluchtelingenkamp, 7 instellingen voor verstandelijk en /of psychiatrisch beperkte bewoners, 2 kinderdagverblijven en 2 gymzalen opgeknapt. Er zijn 2 scholen voorzien van nieuwe meubels, 2 van nieuwe laptops en er is een gymzaal ingericht Daarnaast zijn er 3 prachtige speeltuinen gebouwd.

 

In Kosovo werd 1 basisschool opgeknapt en in Macedonië een kinderdagverblijf en een afdeling van een Roma ziekenhuis opgeknapt.

Op 41 locaties in Bosnië & Herzegovina en Macedonië werden er door jullie activiteiten georganiseerd voor de kinderen, jongeren en mensen met een beperking die de dagen die ze met jullie hebben verbracht nooit meer zullen vergeten!  

                

FUTUREA

Eind Mei hebben we voor het eerst het Futurea Festival kunnen organiseren. Een Kidsfestival dat we naar de kinderen hebben toe gebracht. 

In 4 steden (Fojnica, Zenica, Mostar en Konjic) hebben we de kinderen met 168 vrijwilligers ontvangen en een prachtig aanbod aan activiteiten en een geweldige show kunnen brengen. Duizenden kinderen hoefde nu niet meer lang in een bus te zitten, maar konden het festival in hun eigen regio meemaken. Het was één groot feest. Meer info: www.futurea.nl

 

VELIKO SRCE

In Lisicici hebben we deze zomer 172 cliënten en begeleiders van de instelling Zavod Drin en 15 kinderen van een crisisopvang uit Zenica een prachtige vakantie kunnen bieden. Zij hebben genoten van de zon en het meer, zijn gaan dineren in de stad, kregen allerlei leuke spelactiviteiten aangeboden en zijn op excursie geweest.

 

------------------------------------

Aug 2015 - Verslag uitgeoefende activiteiten schooljaar 2014-2015 
Met hun creativiteit, inzet en geweldige betrokkenheid zijn onze vrijwilligers afgelopen schooljaar aan de slag geweest bij 14 basis- , een opvanghuis voor kinderen uit probleemgezinnen, een ziekenhuis, een jeugdcentrum, 2 vluchtelingenkampen, 6 instellingen voor verstandelijk gehandicapten, een sportorganisatie, een ambulante post, 2 vluchtelingenkampen, en ons hostel ‘Veliko Srce’, daarnaast werd voor de 12de keer het Sarajevo Kid’s festival georganiseerd..  


Op 36 locaties in Bosnië & Herzegovina en Macedonië werden er door onze vrijwilligers activiteiten georganiseerd voor de kinderen, jongeren en mensen met een beperking die de dagen die ze met jullie hebben verbracht nooit meer zullen vergeten!  

Als kers op de al heerlijke taart hebben we dankzij sponsorgelden het hostel ‘Veliko Srce’ rolstoeltoegankelijk kunnen maken en daardoor en door de inzet van onze vrijwillige begeleiders in Lisicici deze zomer 180 cliënten van de instelling Zavod Drin uit Fojnica een prachtige vakantie kunnen bieden. 
Uit de grond van ons hart en namens al onze projectlocaties nogmaals HARTSTIKKE BEDANKT !

bottom of page