top of page
IMG_4436.JPG
Menu

Schoolprojecten

Studenten/leerlingen die deelnemen aan onze projecten gaan in de voorbereiding zelf aan de slag met het maken van een plan van aanpak.

Ze werven sponsoren, zorgen voor bekendheid en bereiden de educatieve- en/of bouwactiviteiten of stage zelf voor.

Klik verder naar;

Projectinfo

Projectinfo

Projectlocaties

Voorbeelden van projectlocaties zijn o.a. scholen, buurthuizen, kinderdagverblijven, jeugdcentra, bejaardenhuizen, ambulante posten en instellingen voor mensen met een beperking in voormalig Joegoslavië, die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Projectcatalogus

De projecten worden gesignaleerd door leerkrachten, artsen, directeuren van scholen e.d. die in het gebied wonen en alles weten over de plaatselijke problematiek en behoeften. Zij zorgen dat de juiste gegevens in onze projectcatalogus terecht komen.

Matchen

Onder 'matchen' verstaan wij het plaatsen van een groep bij een passend project. Hierbij kijken wij naar de specialisatie van de opleiding. Ook wordt het aantal deelnemers en hun initiatieven hierin meegenomen. Daardoor wordt het grootste effect behaald.

Werkwijze

Werkwijze

Stap 1

Kennismakingsbezoek Presentatie voor geïnteresseerde docenten/directie (door Out of Area) Doel: Algemene informatie en draagvlak creëren. Is dat er, gaan we meteen  door naar het selecteren van de potentiële sectoren binnen de deelnemende school.                                

 

Stap 2

Studenteninfo Presentatie voor de groepen studenten; (door Out of Area i.s.m. de deelnemende school) uitleg van een mogelijk project, een stukje geschiedenis, wat de studenten daar kunnen betekenen,  hoe we dat moeten gaan aanpakken.             

 

Stap 3

Ouderinfo Informatieavond voor ouders (door Out of Area i.s.m. de deelnemende school)  De Balkan is toch een ex oorlogsgebied waar veel ouders zeker meer over willen weten. Dat doen we d.m.v. een  presentatie, waarin de veiligheid in de landen uitgebreid aan bod komt.  

 

Stap 4

Officiële inschrijving  Via een door Out of Area aangeleverd inschrijfformulier   
 
Stap 5

Werkgroepen De studenten/leerlingen worden in werkgroepen ingedeeld en gaan aan de slag! (de deelnemende school)

·        Werkgroep Sponsoring (Financieel en Materieel)

·        Werkgroep PR

·        Werkgroep Communicatie

·        Werkgroep Activiteiten (Kinder- en evt. Bouw)  

 

Stap 6

Begeleiding Begeleiding en tussentijdse evaluatie (de deelnemende school i.s.m. Out of Area) Studenten/leerlingen hebben meestal erg creatieve ideeën die af en toe wel wat sturing nodig hebben. De docenten zorgen hiervoor.

In principe gaan de studenten/leerlingen in deze voorbereiding alle werkzaamheden zelf doen. De meeste scholen passen de begeleiding in, in het bestaande projectonderwijs.  

Zeker in het voortraject wordt aanspraak gemaakt op heel wat competenties. Daarbij zijn er scholen die de  Studenten/leerlingen de mogelijkheid bieden om via dit project competenties te bewijzen.  

 

Stap 7

Praktijkproject in Bosnië 

De studenten reizen afhankelijk van het vervoer, 5 tot 8 dagen naar de Balkan om de door hen voorbereide activiteiten  in de praktijk te brengen. Docenten die mee willen zijn van harte welkom.  Out of Area zal als projectleider bij de uitvoering de sturing geven en de grenzen aangeven. De docenten zorgen in  deze week voor het escalatieniveau. Daar waar de studenten/leerlingen terecht kunnen als ze op problemen stuiten en  hierover willen praten.   

 

Stap 8

Borging (de deelnemende school i.s.m. Out of Area) De borging vindt plaats in de vorm van een reünie. Er worden foto’s of een film vertoond als terugblik.  Na een evaluatie reiken wij elke student/leerling een oorkonde uit die zij aan hun portfolio kunnen toevoegen.   Er moet rekening gehouden worden met een voorbereidingstraject van ongeveer 4 maanden    

Keuzedeel

Keuzedeel

 

Het keuzedeel K0948 'Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking' is geschreven door Stichting Out of Area in samenwerking met MBO docenten. Het keuzedeel is geschikt voor alle opleidingen niveau 3 en 4. Er is een bijpassend lesprogramma geschreven dat via 'Badges' digitaal gevolgd kan worden.

 

Keuzedeel
Keuzedeel K0948

KEUZEDEEL.jpg

Keuzedeel, examen en lesprogramma kunnen zonder kosten gebruikt worden

Lesprogramma

Lesprogramma 

Niet alle leerdoelen zijn te vangen in een cijfer. Zeker als het om vaardigheden gaat. Ons lesprogramma, dat aansluit bij Keuzedeel K0948, is een systeem van Badges die studenten krijgen voor specifieke taken.

Dat levert ze uiteindelijk een digitaal portfolio op van vaardigheden.

Badge Wallet

telefoon.png

Download de Badge Wallet

Verzamel je bewijs altijd en overal. Je badges zijn altijd binnen handbereik.

Eenvoudige manier om jouw eigen badges en jouw vooruitgang in zoektochten te herzien. Toon je competentieprofiel.

Pushberichten die je stimuleren om je zoektochten te voltooien of laten weten dat ze voltooid zijn.

Poster (delen project)

Badgecraft Poster algemeen (1).png

QR Lesprogramma

QR code lesprogramma.png

Scan de QR voor een voorbeeld van het lesprogramma

Erasmus+

Erasmus+

 

Met als doel om als partner samen te werken om projecten te ondersteunen die de sociale inclusie bevorderen en erop gericht zijn kansarmen beter te bereiken, waaronder mensen met een handicap en mensen met een migrantenachtergrond en mensen in landelijke en afgelegen gebieden, mensen die kampen met sociaaleconomische problemen of andere mogelijke vormen van discriminatie op basis van geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. Deze projecten zullen de belemmeringen waarmee deze groepen worden geconfronteerd, helpen aanpakken en bijdragen aan een inclusieve omgeving die billijkheid en gelijkheid bevordert en beantwoordt aan de behoeften van de ruimere gemeenschap.

Wij zijn geregistreerd als deelnemende organisaties aan het Erasmus+ programma 

 • ID E10313455 - Stichting Out of Area Nederland onder ID E10313455

 • E10313456 Gradimo Buducnost Out of Area Bosnia i Herzegovina

 

Excellentie

Excellentie projecten

 

Het doel van excellentie projecten is ‘de beste studenten in staat stellen een hoger niveau van vakmanschap te bereiken’.

De excellentieprogramma’s richten zich op cognitieve prestaties en op gebieden als vakmanschap, creativiteit, ondernemerschap en internationale competenties. bieden excellentieprogramma’s aan voor studenten die méér willen doen, buiten hun reguliere studieprogramma. 

 

Downloads
Financiën

Financiën

Busreis

Voor een 8-daagse projectreis per bus vragen wij een bijdrage van € 495,00 p.p.

 • Minimale groepsgrootte: 34 personen/ Maximale groepsgrootte: 120 personen.

 • In deze prijs is inbegrepen; Busreis NL/BiH en BiH/NL, Projectbegeleiding, Hotel, Ontbijt, lunch en diner op locatie, Transport in BiH, Excursie en Reis- en ongevallenverzekering

 • Kosteloze annulering van de groep is mogelijk tot 1 maand voor vertrek

 

Vliegen

Voor een 5 a 6-daagse projectreis (afhankelijk van de vlucht) vragen wij  

 • € 560,00 p.p. voor Bosnië,

 • € 600,00 p.p. voor Macedonië en

 • € 650,00 p.p. voor Georgië

+ een eventuele verhoging voor de CO2 compensatie, zie*

 

 • Minimale groepsgrootte: 12 personen/ Maximale groepsgrootte: 70 personen.

 • In de prijs is inbegrepen; Vliegticket, Projectbegeleiding, Hotel, Ontbijt, Lunch en diner op locatie, Transport in BiH, Excursie en een Reis- en ongevallenverzekering.

 • Kosteloze annulering is mogelijk tot het tijdstip van de aankoop van vliegtickets. (Worden pas na goedkeuring aangeschaft)

 • Voor elke dag dat de groep langer wil blijven vragen wij € 45,00 p.p.p.d. extra

 

Voor groepen kleiner dan 12 personen en groter dan 60 personen kunnen wij in overleg projectreizen aanbieden.

 

Prijzen zoals hierboven vernoemd zijn bestemd voor reis- en verblijf en zijn dus exclusief de klusmaterialen en drankjes. Vervoer van school naar de luchthaven is voor eigen rekening.

* In het keuzedeel is een extra opdracht toegevoegd. Deze opdracht vraagt studenten om een activiteit of evenement te organiseren die de CO2 van hun reis kan compenseren.

In plaats van de opdracht kan de deelnemer ook € 0,015 per gevlogen Km betalen. Met dat geld zal een milieuproject in het project land worden ondersteund.

bottom of page