top of page

Onze vrijwilligers helpen niet alleen tijdens de uitvoering van het project, maar vaak ook tijdens de voorbereiding in Nederland. Voor iedereen (school, bedrijf of individu) hebben wij een project dat perfect aansluit bij de interesse, het vakgebied of onderwijsrichting.

Deelnemers aan onze projecten gaan in de voorbereiding zelf aan de slag met het maken van een plan van aanpak. Ze werven sponsoren, zorgen voor bekendheid en bereiden de educatieve- en/of bouwactiviteiten of stage zelf voor.

 

Projectlocaties

Voorbeelden van projectlocaties zijn o.a. scholen, buurthuizen, kinderdagverblijven, jeugdcentra, bejaardenhuizen, ambulante posten en instellingen voor mensen met een beperking in Bosnië &Herzegovina, Noord-Macedonië, Kosovo en Georgië, die onze hulp goed kunnen gebruiken. Projecten in Oekraïne en Moldavië zijn in voorbereiding.

 

Projectcatalogus

De projecten worden gesignaleerd door leerkrachten, artsen, directeuren van scholen e.d. die in het gebied wonen en alles weten over de plaatselijke problematiek en behoeften. Zij zorgen dat de juiste gegevens in onze projectcatalogus terecht komen.

Matchen. Onder 'matchen' verstaan wij het plaatsen van een groep bij een passend project. Hierbij kijken wij naar de specialisatie van de opleiding. Ook wordt het aantal deelnemers en hun initiatieven hierin meegenomen. Daardoor wordt het grootste effect behaald.

bottom of page