top of page
SDGs_logos_banner-768x240_2x.jpg

De activiteiten van Stichting Out of Area dragen bij aan verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Enkele van deze SDG's omvatten:

 

SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs: De stichting organiseert educatieve activiteiten en verbetert scholen, wat de kwaliteit van onderwijs bevordert.

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn: Door het opknappen van ziekenhuizen en instellingen voor mensen met een beperking, wordt de toegang tot gezondheidszorg verbeterd.

SDG 10 - Verminderen van ongelijkheid: De stichting zet zich in voor gebieden waar hulp hard nodig is, wat bijdraagt aan het verminderen van ongelijkheid.

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Samenwerking met diverse partijen, waaronder vrijwilligers, scholen en bedrijven, benadrukt het belang van partnerschap voor het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen.

Deze inspanningen dragen ook indirect bij aan andere SDG's, zoals SDG 1, 2, 6 en 11, afhankelijk van de specifieke behoeften van de gemeenschappen waar de stichting actief is.

 

Het hostel Veliko Srce draagt ook bij aan verschillende SDG's, waaronder SDG 8, 9, 11, 12 en 15, door economische groei te ondersteunen, duurzame steden en gemeenschappen te bevorderen, en het bewustzijn over het milieu te vergroten.

 

Daarnaast draagt noodhulp die wij verlenen, bij aan SDG 1, 2, 3 en 17 door armoede te verminderen, honger te bestrijden, de gezondheid te verbeteren en samenwerking te stimuleren.

 

Kortom, de activiteiten van Stichting Out of Area bij aan het verwezenlijken van diverse SDG's, waardoor we een positieve mogelijke impact hebben op duurzame ontwikkeling en gemeenschapsopbouw.

Het doel van onze Stichting om zo veel mogelijk jongeren te motiveren om een ander te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat de diepst en langst blijvende impact op de eigen ontwikkeling wordt bereikt door anderen belangeloos te helpen. 

bottom of page